Kucēni - Metiens "H"

21.09.2015 - vecāki Tanaya Angebble un Edvard Milk and Honey    LV, EE, LT, BALT, BLR, RUS CH,                 RU, NBC JCH, RU, NBC,          LV, LT VCH, LTVW'15, LVVW'15                RFLS, RFOS CH, R.CACIB

                   HD/ED AA/00,                                         HD/ED AA/00,  
                  PRA, EIC - N/N                                        PRA, EIC - N/N


Angebble Yellow Horseshoe - dzīvo Latvijā

7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
1 mēnesis
1 mēnesis

Angebble Yellow Honeybee - palika audzētavā

7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
7 nedēļas
1 mēnesis
1 mēnesis
1 mēnesis
1 mēnesis
1 mēnesis
1 mēnesis
1 mēnesis
1 mēnesis

Top.LV